సోలాపూర్ లో వివాహ వేదికలు

0

No.77, Station Road, Railway Lines, Opposite Mayor's Bunglow, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం250 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Plot No. P-12, Pakani Phata, Chincholi MIDC, Pune - Solapur Road, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

162/19 A/3, Railway Lines Rd, Old Employment Chowk, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం80 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

MG Road, Panjarapol Chowk, Near ST Stand, Mahesh Nagar, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం130 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

88, Vijapur Road, Beside Vikram Mall, Namrata Nagar Society, Solapur

3 ఇండోర్ స్థలాలు150, 800, 1000 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

PLot No. 3, Hotgi Rd, Opp Sakaal Office, Sainath Nagar, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం250 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Italian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Hotgi Rd, Aasara Chowk, Model Colony, Majrewadi, Solapur, Solapur

4 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం30, 40, 60, 300, 800 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

8/2, Railway Lines Rd, Ramlal Chowk, Railway Lines, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం130 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Ratandeep Housing Society, Solapur

3 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు30, 50, 60, 300, 400 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

266 Shivganga Nagar Bagh 4, Nai Zindagi, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం300 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

New Near Suncity, Laxmi Peth, Damani Nagar, Solapur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు100, 600, 1500, 3000 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

3/3/2, Behind Bhagwat Big Cinemasб OLd Police Line, Murarji Peth, Solapur, Solapur

3 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200, 300, 300, 400 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

109/1/A/B Hattur, Bijapur Highway, Solapur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం1000 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

27 / 118 Hyderabad Road Opp. Old Boramani Naka Raviwar, Peth, Joshi Galli, Bhavani Peth, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం60 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Solapur-Akkalkot Highway, Opp Malikarjun Dhaba, Valsang, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం1000 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

1012/1014 North Kasaba Baliwes, Mangalwar Peth, Solapur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Hotgi Rd, Industrial Estate, Sainath Nagar, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం300 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Plot No.192, Jay Bajrang Nagar, Hotgi Road, Solapur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

Plot No. 3, Vijapur Rd, Hindu Colony, Dnyaneshwar Nagar, Jule, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం600, 1000 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

14/5, Civil Lines, Gandhinagar Chowk, Gandhi Nagar, Rangraj Nagar, Solapur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు200, 400, 1200, 1500 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

6 మరిన్ని చూపించు