సమ్మర్ ప్రాంతం

Pearl Garden

1 ఇండోర్ స్థలం 2000 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 2000 ppl

+91 217 281 1080

Mandir, Near Bypass Highway, Rupa Bhavani Rd, Bhavani Peth, Solapur
+91 217 281 1080
https://www.facebook.com/PEARL-Garden-986101774741080/
http://www.pearlsolapur.com/
బాంకెట్ హాల్