రెస్టారెంట్

Verena Hotel

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 400 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,200 నుంచి

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 1000 ppl

+91 98223 9 3696

109/1/A/B Hattur, Bijapur Highway, Solapur
+91 98223 93696
https://www.facebook.com/verenahotelspvtltd/
sanjay.rembersu74@gmail.com
బాంకెట్ హాల్