సమ్మర్ ప్రాంతం

Vithai Greenfield Lawn

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 200 ppl

+91 90213 6 3456

Plot No.192, Jay Bajrang Nagar, Hotgi Road, Solapur
+91 90213 63456
https://www.facebook.com/vithaigreenfileds/
బాంకెట్ హాల్