బాంకెట్ హాల్

Saiprasad Executive

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 350 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 130 ppl

+91 70306 5 4842

8/2, Railway Lines Rd, Ramlal Chowk, Railway Lines, Solapur
+91 70306 54842
+91 217 262 4399
https://www.facebook.com/spexecutivesolapur/
http://www.hotelsaiprasadsolapur.com/
బాంకెట్ హాల్