બેન્ક્વેટ હોલ

The Heriytage Banquets & Lawns

1 ઇન્ડોર જગ્યા 200 લોકો

3 આઉટડોર જગ્યાઓ 400, 1200, 1500 લોકો

+91 217 260 0620

14/5, Civil Lines, Gandhinagar Chowk, Gandhi Nagar, Rangraj Nagar, Solapur, Maharashtra 413003, India
+91 217 260 0620
+91 217 260 4548
+91 89757 62750
https://www.facebook.com/Heriytage-986221784843054/
http://theheriytage.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળ શહેરના કેન્દ્રમાં
પાર્કિંગ 80 કાર માટેની ખાનગી પાર્કિંગ
ખાસ લક્ષણો એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Lawn for 1500 people

પ્રકાર આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 1500 લોકો

Lawn for 1200 people

પ્રકાર આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 1200 લોકો

Lawn for 400 people

પ્રકાર આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 400 લોકો

Hall for 200 people

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો