સોલાપુર માં લગ્નના સ્થળો

0

1012/1014 North Kasaba Baliwes, Mangalwar Peth, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, અગાશી

88, Vijapur Road, Beside Vikram Mall, Namrata Nagar Society, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

3/3/2, Behind Bhagwat Big Cinemasб OLd Police Line, Murarji Peth, Solapur, Solapur

Hotel Surya Executive is a modern and inexpensive hotel with excellent facilities for tourists and perfect wedding packages for the newlyweds. Choosing the hotel for a wedding, you will feel comfortable in this beautiful place.

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

162/19 A/3, Railway Lines Rd, Old Employment Chowk, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

PLot No. 3, Hotgi Rd, Opp Sakaal Office, Sainath Nagar, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ratandeep Housing Society, Solapur

Hotel Tripursundari is a modern budget hotel, which has all types of wedding venues - banquet halls, marriage lawn and restaurant. Having stopped at this hotel, you will not regret your decision.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, અગાશી

New Near Suncity, Laxmi Peth, Damani Nagar, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Hotgi Rd, Aasara Chowk, Model Colony, Majrewadi, Solapur, Solapur

Balaji Sarovar Premiere is a wedding venue that will become ideal for both large and small chamber weddings. In this venue you can celebrate both outdoor and indoor weddings.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

No.77, Station Road, Railway Lines, Opposite Mayor's Bunglow, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ, અગાશી

MG Road, Panjarapol Chowk, Near ST Stand, Mahesh Nagar, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

8/2, Railway Lines Rd, Ramlal Chowk, Railway Lines, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Plot No. P-12, Pakani Phata, Chincholi MIDC, Pune - Solapur Road, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Solapur-Akkalkot Highway, Opp Malikarjun Dhaba, Valsang, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

27 / 118 Hyderabad Road Opp. Old Boramani Naka Raviwar, Peth, Joshi Galli, Bhavani Peth, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

14/5, Civil Lines, Gandhinagar Chowk, Gandhi Nagar, Rangraj Nagar, Solapur

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Jule Solapur Road, Near Majarewadi Railway Gate, Takmoge Wasti, Raghvendra Nagar, Solapur

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ, અગાશી

Hotgi Rd, Industrial Estate, Sainath Nagar, Solapur

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 5 બતાવો